Wat Jezus voor de mensen deed

Wat Jezus voor de mensen deed

Adam en Eva konden hun zonde niet goed maken. Ook niet alle mensen tesamen. Jezus heeft dat voor ons gedaan. Hij heeft ons weer kind en vriend van God gemaakt. Daardoor kun je nu in de hemel komen. Jezus heeft daar veel voor geleden. Dat lijden begon al in Betlehem. Daar leed Hij kou en armoe. Hij is altijd arm willen blijven. Toen Hij de mensen ging leren, had Hij dikwijls dorst en honger. Ook was hij vaak vermoeid. Hij deed de mensen alleen maar goed.
Toch wilden velen niet geloven, dat Hij God is. Jezus had daar veel verdriet van. Op het laatst zeiden veel mensen, dat Hij een bedrieger was. Waarom? Omdat Hij Zich noemde: De Zoon van God. Daarom moest Hij sterven.
Judas, één van zijn apostelen, hielp de vijanden van Jezus. Hij hielp Hem gevangennemen. Dat gebeurde in de Hof van Olijven. Daar was Jezus aan het bidden. Dat zie je op de eerste plaat. Als God wist Jezus, wat Hij moest lijden. Als mens was Hij daar bang voor. Zo bang, dat Hij van angst water en bloed zweette. Hij deed zijn armen wijd uit elkaar en vroeg zijn Vader Hem te helpen. Toen stuurde zijn Vader een engel uit de hemel. Die troostte Jezus en maakte Hem sterk.
Kijk nu eens naar het tweede plaatje. Wat zie je daar? De soldaten spotten met Jezus. Ze doen net, of Hij koning is. Zie je die rode mantel? Dat is zijn koningsmantel. En die doornenkroon? Die rietstok is de staf van de koning. De soldaten komen Hem nu groeten. Dat doen ze alleen om te spotten. Ze spuwen Hem in het gezicht. Ze slaan heel hard op de kroon. Dat doet die arme Jezus veel pijn. Maar Hij wil het verdragen. Voor de zonden van alle mensen. Ook voor die van jou! Om alles weer goed te maken. Toen moest Jezus Zijn kruis dragen. Het deed Hem erg veel pijn. Ineens zag Hij zijn Moeder staan. Kijk maar op het derde plaatje. Wat lijdt die arme moeder. En zij mag haar Kind niet helpen. Maria lijdt mee voor jou! Met Jezus samen wil ze alle mensen weer vrienden van God maken.
Jezus heeft veel voor ons geleden. Uit liefde en dankbaarheid bidden we de kruisweg. Dat zie je op het vierde plaatje. Doe dat ook dikwijls. Dat ziet Jezus graag. Hij helpt je dan om niet gauw te klagen, als je pijn en verdriet hebt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *