Jezus laat zien, dat hij God is

Jezus laat zien, dat hij God is

Jezus was nu dertig jaar oud. Hij ging weg van Maria. Aan de mensen ging Hij leren, hoe zij God moesten dienen. Hij zei hun wat zij moesten doen om gelukkig te zijn. Hier op aarde en later in de hemel. Jezus had ook helpers. Die waren met twaalf man. Zij heetten: apostelen.
Vooral toen Jezus dood was, moesten ze veel preken. Ze wisten, dat Jezus God is. Veel mensen wisten dat niet.
Jezus deed veel wonderen. Op de plaat staan er maar vier. Toch heeft Jezus er veel meer gedaan. Men bracht Hem eens een man, die lamme benen en voeten had. Geen dokter kon hem genezen. Jezus zei: “Neem je bed op en ga naar huis.” De man kon ineens staan en lopen. Zo machtig is Jezus.
Op de weg kwam Hij eens een blinde tegen. De arme man had nooit kunnen zien. Het was altijd donker voor hem. Geen dokter kon zijn ogen genezen. Jezus nam een beetje slijk en streek dat over de ogen. “Ik zie! Ik zie!” riep de man blij. Zo machtig is Jezus.
Eens zat Jezus in een boot. Hij had de hele dag gepreekt en was heel moe. Hij viel in slaap. Ineens werd de lucht donker. Het begon heel hard te waaien. Het water werd wild. De boot sloeg bijna om. En Jezus sliep maar door. De apostelen werden bang. Ze maakten Jezus wakker. “Heer, red ons, wij vergaan!” Jezus stond kalm op. Hij strekte Zijn handen uit. Ineens was het water weer rustig. Zo machtig is Jezus.
Jezus wandelde eens met zijn apostelen dicht bij een stad. Daar kwam een begrafenis aan. Achter de baar liep een vrouw. Zij schreide heel erg. Haar jongen was gestorven. Jezus kreeg medelijden. Hij zei tegen de dragers: “Sta stil!” Toen nam Hij de jongen bij de hand. Hij zei: “Jongeling, Ik zeg u, sta op!” De dode werd weer levend. Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Zo machtig is Jezus. Veel mensen geloofden toen, dat Hij God is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *