Jezus offert zich voor ons aan het kruis

Jezus offert zich voor ons aan het kruis

Adam en Eva wilden God niet eren en dienen. Dat was erg ondankbaar van hen. Ze joegen God uit hun ziel weg. Ze waren geen vrienden meer van God. De hemel was gesloten. Op aarde hadden ze veel pijn en verdriet. Eenmaal moesten ze sterven. Alle mensen waren ongelukkig. Door die ene zonde van Adam en Eva. Was daar niets aan te doen? Neen! Adam en Eva konden hun zonde niet goed maken.
Alle mensen tesamen ook niet. Dat kon er maar één: Jezus. Want Jezus is God en mens. Hij is voor ons mens geworden. Hij stierf aan een kruis. Dat was een groot offer. We noemen dat het H. Kruisoffer. Jezus gaf toen aan Zijn Vader de grootste eer. AIIe mensen werden weer vrienden van God.
Je kunt dat allemaal zien op de plaat. Kijk maar heel goed. Zie je die engel ook? Hij maakt de hemelpoort open. Nu mogen we er gelukkig weer in. Door zijn lijden en dood heeft Jezus ons verlost. Bedank Jezus maar eens echt daarvoor. Bid dikwijls wat hier staat: “Jezus, ik ben helemaal van U. Ik ben van U, als ik leer. Ik ben van U, als ik speel. Ik ben van U, als ik wakker ben en als ik slaap. Laat mij altijd van U zijn, vooral als ik sterf. Dan mag ik met U, Jezus, naar de hemel. Want wie gedoopt is, hoort bij U. U brengt me dan bij de Vader en de Heilige Geest. Daar ben ik voor altijd gelukkig.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *