Jezus van Nazaret

Jezus van Nazaret

Jezus bleef niet lang in Betlehem. De boze koning Herodes wilde Hem doden. Toen vluchtten Jozef en Maria met hun Kindje. Ze gingen naar een ver land. Dat land heette Egypte. Daar bleven ze een hele tijd. Toen Herodes dood was, zei een engel tegen Jozef: “Ga maar weer terug naar uw land. De wrede koning leeft niet meer.” Ze gingen op weg. Maar niet naar Betlehem. De nieuwe koning was ook slecht. Ze gingen naar Nazaret. Daar had die koning niets te zeggen. Jezus leefde daar als een gewoon kind. Net als jij. Hij was heel gehoorzaam en lief voor Jozef en Maria. Hij leert jou, hoe je God moet eren en dienen.
Jezus is ons voorbeeld. Kijk nu maar eens naar de verschillende plaatjes. Midden in Nazaret stond een diepe waterput. Daar gingen de mensen water halen met een kruik. Als Maria aan Jezus vroeg, dat ook te doen, gehoorzaamde Hij direct. Zo diende en eerde Hij God.
Piet is buiten aan het spelen. Moeder roept hem naar binnen. Hij gehoorzaamt direct. Zo eert en dient Piet God. Als Jozef aan het werk was, ging Jezus hem helpen. Toen Hij klein was, raapte Hij de krullen op. Toen Hij groter werd, timmerde Hij ook mee.
Zo moet ook jij vader en moeder graag helpen. Hier helpt Annie moeder met tafel dekken. Dat ziet God graag. Zo eert en dient zij God.
De kleine Jezus was goed en vriendelijk voor iedereen. Hij speelde blij met de kinderen uit zijn dorp. Zo moet jij ook goed zijn voor iedereen, en zonder ruzie met anderen spelen. Zo eer en dien je God, en wordt het goddelijk licht in je ziel steeds mooier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *