Het Heilig Vormsel

Het Heilig Vormsel

Weet je nog, wanneer de Heilige Geest over de apostelen kwam? Dat was met Pinksteren. Komt de Heilige Geest ook bij ons? Ja, bij het Heilig Vormsel. Dan komt de bisschop in de kerk. Je ziet dat op de bovenste plaat. Hij strekt zijn twee handen uit over de kinderen, die voor hem zitten. Dat zijn de vormelingen. De Bisschop zegt dan: “De Heilige Geest kome over u.”
Kijk nu eens naar de onderste plaat. Jan moet ook gevormd worden. Hij gaat naar de bisschop toe met gevouwen handen. De bisschop legt zijn hand op het hoofd van Jan. Hij maakt een kruis op Jan zijn voorhoofd. Dat doet hij met zijn duim en aan die duim zit chrisma. Dat is gewijde olie. Jan hoort wat de bisschop zegt: “Ik teken u met het teken van het kruis.” Jan is nu helemaal van God. De bisschop zegt nu verder: “En ik zalf u met het chrisma van het heil.” Dat wil zeggen: ik maak je sterk, als een groot mens om voor Christus te leven. Dat wil Jan heel graag. Nu krijgt hij nog een lichte tik op zijn wang. Dat betekent dat hij flink moet vechten tegen de duivel. De bisschop zegt nog: “Vrede zij u!” Nu is Jan gevormd. Hij wil altijd een flinke, katholieke jongen zijn. De priester veegt het chrisma van Jan zijn voorhoofd. En Jan gaat naar zijn plaats terug. Wat is er nu vooral gebeurd? Het goddelijk leven in zijn ziel is mooier geworden. Het lijkt nu meer op dat van Jezus. Daardoor is Jan meer kind en vriend van God geworden. Hij kan nu gemakkelijker het goede doen en het kwade laten.
Als je een doodzonde op je ziel hebt, mag je niet gevormd worden. Je moet die dan eerst biechten. Je kunt maar één keer in je leven gevormd worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *