Doodzonden

Doodzonden

Als je God goed eert en dient, ben je gelukkig. Hier op aarde en later in de hemel. Als je God niet eert en dient, als je dus ongehoorzaam bent aan God, doe je zonde. Dan ben je niet meer zo gelukkig. Adam en Eva waren heel erg ongehoorzaam aan God. Ze deden een grote zonde: een doodzonde.
Zo zie je op de plaat vier doodzonden. Kaïn slaat Abel dood. Hij maakt zichzelf ongelukkig. Maar ook Adam en Eva, die hun lief kind verloren. Een man steelt uit een huis een grote zak met geld. Hij weet, dat hij dat niet mag. Hij is heel erg ongehoorzaam aan God. Hij doet een doodzonde. Hij denkt met dat geld gelukkig te zijn. Maar hij maakt zichzelf ongelukkig.
Een andere man sticht brand in een boerderij met een hooiberg. Ook die man doet doodzonde.
‘s Zondags moeten we naar de H. Mis. Twee grote jongens doen dat niet. Ze gaan met de fiets erop uit. Ook die jongens doen doodzonde. Bovendien spotten ze nog met hen, die wel naar de kerk gaan. Waarom noemen we de grote zonde: doodzonde?
Wat gaat er dan dood? Het goddelijk leven in de ziel. Het goddelijk licht is nu weg. Daarom is de ziel donker. Wie doodzonde doet, straft zichzelf verschrikkelijk Hij houdt niet meer van God. Hij laat door die grote zonde zien dat hij God niet wil eren en dienen. Hij is een slecht christen.
Daarom kan God niet in hem blijven met zijn goddelijk leven. Hij zelf jaagt God uit zijn ziel. Hij wil geen kind meer zijn van God. Hij wil geen vriend meer zijn van God. Hij zoekt een andere vriend: de duivel. Als hij zo sterft, gaat hij niet naar God. Neen, hij komt bij de duivels in de hel. Door eigen schuld! Dat zie je ook op de plaat. Voor altijd weg van God. Dat is de grootste straf. Ook moet hij veel pijn lijden. In een vuur, dat eeuwig brandt. Toch sterft hij nooit. Voor eeuwig verloren gaan is het ergste wat er bestaat. Vraag daarom elke dag, dat zoiets met jou niet mag gebeuren. Vraag liever, om een vriend van God te blijven. Bid ook veel voor de arme zondaars.
De straf voor de doodzonde is de eeuwige hel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *