Bidden

Bidden

God is je Vader. Jij bent zijn kind. Je moet God eren en dienen door te doen wat Hij wil. Hij wil ook, dat je bidt. Weet je, wat bidden is? Dat is spreken met God. Je moet dat heel mooi doen en heel eerbiedig. Jezus gaf Zelf het voorbeeld. Midden op de plaat zie je dat. Jezus bidt daar ‘s nachts op een berg tot zijn Vader in de hemel.
Je moet bidden met je lichaam en je ziel. Hoe moet je bidden met je lichaam? Door eerbiedig te knielen of te staan. Door je handen mooi samen te vouwen, en je ogen te sluiten, als je niet uit een kerkboek bidt. Ook door niet rond te kijken onder het bidden, of te lachen.
Hoe moet je bidden met je ziel? Door onder het bidden te denken aan God. Jezus zelf heeft ons leren bidden. Hij leerde ons het Onze Vader. Dat is het mooiste gebed. Daarin vraag je alles, wat nodig is naar ziel en naar lichaam.
Waarom moet je bidden? Omdat je zonder God niets kunt. Vooral niet: braaf leven. Daarom moet je veel en mooi bidden.
Op de plaat kun je verder zien, waarvoor je moet bidden. Voor de missie: dat er veel kindertjes gedoopt mogen worden. Voor veel en heilige priesters. Voor de kinderen in de klas. Dat ze allen braaf mogen blijven en goed mogen leren. Voor de zielen in het vagevuur. Dat ze gauw in de hemel mogen komen. Voor vader en moeder, broertjes en zusjes. Bid eerbiedig de rozenkrans mee met vader en moeder thuis.
Je kunt God alles vragen. Hij zal je geven, wat goed voor je is. Je moet ook blijven bidden, als je het niet aanstonds krijgt. Vraag je iets, wat niet goed voor je is, dan geeft God iets anders. Dat is dan beter voor je ziel. Vooral moet je dikwijls vragen: altijd meer van God te houden, nooit naar de duivel te luisteren. Die maakt je maar ongelukkig. Je moet je hele leven blijven bidden. Dan kom je zeker in de hemel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *