Onze verrijzenis

Onze verrijzenis

Onder de plaat staat: “Ook wij zullen eens verrijzen.” Ja, alle mensen moeten sterven. Maar zij zullen ook eens verrijzen. Weet je, wat dat betekent? Alle mensen zullen eens uit hun graf opstaan. Alle doden worden weer levend. Net als Jezus. Eerst blazen de engelen op een mooie trompet. Dat is een bazuin. De mensen in hun graf horen dat. Ze komen naar buiten, ze verrijzen. Brave mensen en slechte mensen. Kijk maar eens naar de plaat. Zie je ze goed?
Die brave mensen hebben een mooi, nieuw lichaam. Zij hebben geluisterd naar Jezus en zijn priesters. In hun leven hebben ze pijn gehad en verdriet. Maar ze hebben dat geduldig verdragen. Om God te eren en te dienen. Nu zien ze blij naar Jezus en zijn kruis. Het lijden is voorbij. Het duurde maar kort. De vreugde duurt heel lang, eeuwig.
Weet je ook, wie daar op de plaat staan? Achter O.L. Vrouw: de H. Franciscus, de H. Catharina, de H. Willibrordus en de H. Koning Lodewijk. Aan de andere kant staan: de H. Johannes de Doper, de H. Petrus met die twee sleutels, de H. Paulus met het zwaard en de H. Dominicus.
Ze waren hier op aarde grote vrienden van God. Nu staan ze dicht bij Hem. Het zijn zijn beste vrienden. Ze gaan met Jezus naar de hemel. Daar krijgen ze de mooiste plaatsen. Met ziel en lichaam zijn ze bij God. Ze zijn voor altijd gelukkig!
Kijk nu eens naar de slechte mensen. Hun lichaam is niet mooi. Bah! Hoe lelijk! Ze hebben veel pijn en verdriet. Ze wilden God niet eren en dienen. Ze willen niet naar het kruis kijken. Daar wilden ze niets van weten, toen ze nog op aarde leefden. Ze gaan naar de hel. Door eigen schuld! Daar moeten ze altijd pijn lijden, naar ziel en naar lichaam. Ze mogen God nooit zien. Dat is hun grootste straf. Ook wij zullen eens verrijzen, tot eeuwig geluk of tot eeuwige straf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *