Jezus offert zich voor ons in de H. Mis

Jezus offert zich voor ons in de H. Mis

Je weet nog wel, wanneer Jezus stierf aan het kruis. Dat was op Goede Vrijdag. Waarom stierf Jezus? Hij wilde zijn Vader eren en ons verlossen. Als je iemand wil eren, geef je hem heel mooie dingen. Jezus gaf het mooiste dat Hij had. Hij gaf zichzelf. Zo gaf Jezus aan zijn Vader de grootste eer. God de Vader zag dat heel graag. Met twee handen nam Hij het offer aan. Je ziet dat boven op de plaat.
Dat is al heel lang geleden. Maar iedere dag doet Jezus het opnieuw, in de Heilige Mis. Je weet nog wel, wanneer dat gebeurt. Bij de consecratie. Je ziet dat weer mooi op de plaat. De priester houdt de H. Hostie omhoog. Grote mensen en kinderen kijken eerbiedig naar Jezus en aanbidden Hem. Jezus geeft weer aan zijn Vader de hoogste eer door dit offer; net als op Calvarie. God de Vader neemt het offer heel graag aan, met beide handen. Dat kun je weer op de plaat zien.
Offert Jezus Zich alleen? Neen, jij moet meedoen. Samen met Jezus breng je aan God de grootste eer. Ga dikwijls naar de H. Mis. Zeg na de Consecratie: “Lieve Jezus, Gij geeft U aan God de Vader. Ik geef mij ook, met U, aan God de Vader. Ik geef mijn leren, mijn spelen, mijn werken, alles.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *