God dienen

God dienen

God heeft Adam en Eva geschapen. En alle mensen. Ook jou. Daar moet je Hem voor bedanken. God blijft altijd voor je zorgen. Hij zorgt dat je kunt zien en horen. Ook dat je kunt praten en lopen. Zonder God zou je dat niet kunnen. God zorgt graag voor je. Hij is je goede Vader. Je bent Zijn kind geworden bij het Heilig Doopsel. Hij wil je heel gelukkig maken. Hier op aarde. En vooral later in de hemel. Je moet dan alles doen, wat Hij wil. Je moet Hem gehoorzaam zijn. Je moet Hem dienen.
Kijk nu maar eens naar de plaat. De kinderen in de klas doen goed hun best. Zij willen flink leren. Zo doen ze, wat God wil. Zij dienen God.
Moeder staat te wassen. Ze zorgt goed voor Vader en de kinderen. Zo wil God dat. Moeder dient God.
Vader staat te schaven. Hij werkt hard voor Moeder en de kinderen. God ziet dat graag. Vader dient God.
De jongens voetballen. Ze spelen flink, zonder ruzie. God wil dat zo. Het worden sterke jongens. Zij dienen God ook.
Een schilder maakt een schilderij. Hij schildert voor zijn plezier. Mag dat van God? Natuurlijk. God heeft gezorgd, dat hij dat kan. En God wil, dat hij daardoor de mensen helpt en gelukkig maakt. Zo dient hij God ook.
Een ziekenzuster helpt een zieke. God wil, dat wij elkaar helpen. Dat wij goed zijn voor anderen, vooral voor de zieken. Dan dien je God héél fijn.
Weet je, wat God dienen is? Ik zal je het nog eens zeggen: doen, wat God wil. En wat wil God van je? Dat je eerbiedig bidt, dat je gehoorzaam bent thuis en op school, dat je goed leert, dat je vriendelijk bent voor iedereen, dat je altijd eerlijk bent. Dan dien je God goed. En dan maakt Hij je gelukkig. Hier op aarde. En later in de hemel.
God heeft mij geschapen om Hem te dienen en daardoor in de hemel te komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *