De eerste rustdag

De eerste rustdag

God zag nu de aarde, de zee en de hemel. Hij zag de bloemen het gras en de bomen. Hij zag de vissen, de vogels en de andere dieren. Hij zag Adam en Eva, zijn kinderen. En Hij zag dat alles zeer goed was.
Toen hield Hij op met scheppen. Zes dagen had Hij gewerkt. Op de zevende dag rustte God. Zo moeten de mensen ook doen. Ze dagen werken en één dag rusten. Rusten op zondag. Om God te bedanken. Te danken voor alles wat Hij geschapen heeft. Net als Adam en Eva. Kijk maar op de plaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *