Er zijn drie goddelijke personen

Er zijn drie goddelijke personen

Je weet nu al dat God alles heeft geschapen, dat Hij overal is, dat Hij alles ziet er weet. Je weet ook dat God in je woont. Je kunt dat niet begrijpen. Het is een geheim. Je weet dat van God Zelf. Je gelooft het.
Jezus heeft ons ook geleerd, dat er in God drie Personen zijn: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Drie Personen en toch maar één God. We noemen dat: het geheim van de H. Drie-één-heid.
Kijk nu eens naar de plaat. Jezus staat daar in het water. Dat water heet de Jordaan.
De H. Johannes giet water uit over het hoofd van Jezus. Ook zie je de Heilige Geest. Hij ziet eruit als een duif. Uit de hemel komt een stem: “Deze is mijn welberminde Zoon.” Er staan veel mensen bij. Ze horen het allemaal.
God de Vader is heilig. God de Zoon is even heilig. God de Heilige Geest is even heilig. God de Vader is machtig. God de Zoon is even machtig. God de Heilige Geest is even machtig. Zij hebben alle drie alles geschapen. Je bent gedoopt: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Toen kwam de H. Drieëenheid in je ziel wonen. Die maakte je ziel heilig. Daarom houdt God zoveel van je. Je bent zijn kind en zijn vriend. Daarom kun je in de hemel komen.
Er zijn drie goddelijke Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *