De Verlosser is God de Zoon

De Verlosser is God de Zoon

Kijk eens op de volgende plaat. In de hemel zie je God de Vader. Hij heeft de wereldbol in zijn hand. Hij draagt een kroon op het hoofd. En de koningsstaf in de hand. Hij is de Schepper en Heer van hemel en aarde. Zie je God de Zoon? Hij heeft zijn zetel verlaten. Een engel heeft zijn kroon en mantel aangenomen. Hij biedt Zich aan, aan God de vader, om mens te gaan worden. Hij wil op aarde komen om voor de mensen te lijden. Ja, Hij zal veel lijden en eenmaal sterven aan het kruis. Dat weet Hij. Toch wilde God de Zoon mens worden. Zo wilde Hij Vader eren en dienen en ons weer gelukkig maken. Een andere engel toont Hem een kruis. Met uitgestrekte armen gaat Hij naar dat kruis toe. Zo verlangt Hij ernaar ons te verlossen. Tussen de tronen van God de Vader en God de Zoon, zweeft de Heilige Geest. Hij ziet eruit als een duif.
Onderaan de plaat zie je Jezus aan het kruis. Hij sterft voor ons. Naast het kruis staat Maria. Zij lijdt mee met haar Jezus. Zij vindt het goed, dat Hij sterft om ons te verlossen. Ik bedank U, Maria. Naast Maria staat Johannes. Hij troost haar. Ook zie je Maria Magdalena. Zij hield heel veel van Jezus. Zij is ook bedroefd, omdat haar lieve Jezus pijn lijdt. Er staat ook nog een soldaat. Hij steekt twee vingers op en zegt: “Deze Man is de Zoon van God.” De hemel is nu weer open. Wij kunnen erin komen. Maar dan moeten we God trouw eren en dienen. Net als Jezus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *