De engelen en de duivels

De engelen en de duivels

God heeft Adam en Eva geschapen. Dat weet je al. Maar Hij heeft ook engelen geschapen. Nog voor Adam en Eva. Engelen hebben geen lichaam. Het zijn geesten Net als de zielen van de mensen. Je kunt er geen plaatje van maken. Toch doen de mensen dat Weet je waarom? Om veel aan de engelen te denken.
God heeft veel engelen geschapen. Heel veel. Je kunt ze niet tellen. God maakte die engelen heel gelukkig. Weet je hoe? Hij kwam in hen wonen. Net als in de zielen van Adam en Eva. Kon God hun nog meer geluk geven? Ja! In de hemel. Maar dan moesten ze God goed dienen.
Lucifer was één van de mooiste engelen. Hij was heel wijs. Maar niet zo mooi en wijs als God. Hij wilde alles beter weten dan God Zelf. Was hij nu gehoorzaam aan God? Helemaal niet. Hij wilde Hem niet meer dienen. En veel andere engelen ook niet. Dat was heel erg.
Maar niet alle engelen waren zo slecht. Michaël was een goede engel. Hij was even mooi en even wijs als Lucifer. Maar Michaël wilde niet slecht zijn. Hij wilde God goed dienen. En heel veel andere engelen wilden dat ook. Wat gebeurde er met Lucifer? En met de andere boze engelen?
God, die in hen woonde, ging weg! Hij kon niet langer wonen in die boze engelen. Was Lucifer nu nog gelukkig? Neen, want hij was God kwijt. En dan ben je heel ongelukkig. En… God kwam niet meer in hem terug. De engelen gingen vechten. Michaël en de goede engelen tegen Lucifer en de kwade. De goede engelen wonnen het. Ze dreven de kwade engelen naar de hel. Kijk maar naar de plaat. Als je in de hel komt, ben je God voor altijd kwijt. Is dat erg? Erger dan doodgaan? Veel erger! Het is het ergste, wat er gebeuren kan. De boze engelen heten nu duivels.
Wat gebeurde er met de brave engelen? Zij mochten voor altijd bij God zijn in de hemel. Zo beloonde God de goede engelen. Zij waren voor altijd gelukkig.
De goede engelen zijn in de hemel. De slechte engelen moesten naar de hel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *