Het Wees Gegroet

Het gebed - Het Wees Gegroet
1. Het onderwerp van deze prent is het Ave Maria of Wees Gegroet. We noemen het zo, omdat het de woorden zijn die de engel gebruikte om Maria te groeten toen hij aankondigde dat zij de moeder van God zou worden. Het zijn deze woorden:“Wees gegroet (Maria); vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen.”
2. De woorden die daarop volgen, komen van de heilige Elisabeth:“En gezegend is de vrucht van uw lichaam (Jezus)”. De Kerk voegde aan deze begroeting nog to : “Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons (arme) zondaars, nu en in het uur van onze dood.”
3.Wees gegroet Maria. Dit wil zeggen: ik eer u, ik wens u geluk, ik ben met u verheugd over uw glorierijke voorrechten. We stellen het op de prent voor door de engel Gabriël die Maria aankondigt dat ze door God uitgekozen werd om de moeder van Zijn zoon te zijn. De woordenvol van genadeduiden op het feit dat Maria nooit door de vlek van de erfzonde belast is geweest. Zij was dus vanaf het prille begin van haar leven vervuld van heiligmakende genade, alle deugden en alle hemelse gaven.
4. Die woorden worden voorgesteld door de onbevlekte ontvangenis van Maria. De woordende Heer is met ubetekenen dat God dichter bij haar staat dan bij gelijk welke andere mens, door een bijzondere gunst. We zien deze woorden voorgesteld door de Heilige Geest die verblijft in het hart van Maria en dit hart als zijn tempel beschouwt.
5.Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Dit betekent dat Maria onder alle vrouwen is uitgekozen om moeder te zijn van Gods Zoon. Het wijst er ook op dat zij, ondanks haar moederschap, toch maagd gebleven is.
6. Deze woorden stellen we voor door Maria die boven een groot aantal heilige vrouwen verheven is. Zij overtreft allen in heiligheid, glorie en macht. Eén van die vrouwen, Judit, heeft een zwaard, omdat zij Holofernes onthoofdde. Zij vormt daarmee een voorafbeelding van Maria, die als nieuwe Eva de duivelse slang verpletterde.
7.Gezegend is de vrucht van uw lichaam (Jezus). Jezus, de Zoon van God, is in de schoot van het Maria mens geworden. Hij werd door zijn vader met oneindige zegeningen overladen en in Hem werden alle volkeren gezegend.
8. Deze woorden worden links op de prent afgebeeld door Elisabeth die zich naar Maria toe richt en rechts het kindje Jezus die de heilige Johannes de Doper zegent.
9. De Kerk voegde er deze woorden aan toe:Heilige Maria, moeder Gods. Dit was in antwoord op de ketterse Nestorianen die haar deze eretitel ontzegden.
10. Op de prent worden deze woorden voorgesteld door de heilige Drievuldigheid die Maria in de hemel kronen tot koningin van de engelen en de mensen.
11.Bid voor ons, (arme) zondaarsWe vragen dit aan Maria omdat zij het dichtst bij haar Zoon staat. Zij is daarom bij uitstek de voorspreekster en de toevlucht van de zondaars.
12. Deze woorden worden voorgesteld door Maria die in de hemel bij haar Zoon voor ons ten beste spreekt.
13. We vragen aan Maria om voor ons te biddennu en in het uur van onze doodomdat we haar bijstand heel ons leven lang nodig hebben, maar nog het meest bij het verlaten van deze wereld en het binnentreden in het eeuwig leven.
14. Op de prent wordt dit voorgesteld door Maria die zich toont aan een zieke op zijn sterfbed, en hem bijstaat.
15. Er bestaan enkele vrome oefeningen waarbij het Wees Gegroet meermaals wordt gebeden. De belangrijkste van deze oefeningen zijn het Angelusgebed en de Rozenkrans.
16. De rozenkrans bestaat uit vijftien keer tien weesgegroetjes (tientjes) die elk voorafgegaan worden door een Onze Vader en een korte overweging van enkele groepen van telkens vijf geheimen. Er bestaan vier groepen van geheimen:

 1. de blijde geheimen,
 2. de droevige geheimen en
 3. de glorievolle geheimen en
 4. de geheimen van het licht, die in 2002 door de zalige paus Johannes-Paulus II aan het lijstje werden toegevoegd.

De blijde geheimen zijn

 1. de boodschap van de engel aan Maria,
 2. het bezoek van Elisabeth aan Maria,
 3. de geboorte van Jezus,
 4. de opdracht van Jezus in de tempel en
 5. de terugvinding van Jezus in de tempel.

De droevige geheimen zijn

 1. de doodstrijd van Jezus,
 2. de geseling van Jezus,
 3. de doornenkroning van Jezus,
 4. de kruisdraging van Jezus en
 5. Jezus’ dood aan het kruis.
17. De glorierijke mysteries zijn

 1. Christus’ opstanding uit de dood,
 2. zijn hemelvaart,
 3. Pinksteren,
 4. de tenhemelopneming van Maria en
 5. de kroning van Maria in de hemel.

De geheimen van het licht zijn

 1. het doopsel van Jezus,
 2. de openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana,
 3. Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods,
 4. de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor en
 5. het Laatste Avondmaal, d.i. de instelling van de eucharistie.
18. Het Rozenhoedje is een derde deel van de rozenkrans (dus vijf tientjes), waarbij één groep van geheimen overwogen wordt.
19. Als we de voorspraak en de bescherming van de heilige Maagd willen verkrijgen, doen we er goed aan haar dikwijls te aanroepen, haar deugden na te volgen en vele goede werken aan haar op te dragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *