Biechten

Biechten

Jezus was verrezen op zondagmorgen. ‘s Avonds was Hij bij de apostelen. Hij blies over hen en sprak: “Ontvangt de Heilige Geest. Als gij de zonden vergeeft krijgen de mensen ook vergiffenis. Als gij de zonden niet vergeeft krijgen de mensen ook geen vergiffenis.”
Dat gebeurde op Pasen. Je kunt het zien op de bovenste plaat. De apostelen waren nu heel machtig. Ze konden zonden vergeven. En de priesters? Die kunnen het ook. Net als de apostelen. Maar dan moet je goed biechten. Je moet echt berouw hebben. En je moet je zonden goed zeggen. Dan vergeeft de priester ze. Dan kijkt Jezus weer blij op je neer. Dat zie je op de onderste plaat.
De priester vergeeft de zonden. Maar eigenlijk doet Jezus het juist zoals bij de goede moordenaar. De priester is er in de plaats van Jezus.
Waar zit de priester? In de biechtstoel. Op de plaat zie je er één. Hij heeft drie kleine kamertjes. In het middelste zit de priester. Aan de ene kant knielt Piet. Hij krijgt juist de H. Absolutie. De priester vergeeft de zonden in de plaats van Christus.
Jezus kijkt nu blij naar de biechteling. Zijn ziel heeft meer goddelijk leven gekregen. Ze lijkt nu meer op Jezus. Kijk ook op de plaat, hoe blij de H. Engelbewaarder is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *