Welkom op de webstek

PRENTENCATECHISMUS

07b.png041b.png

Deze webstek geeft u toegang tot twee prachtige educatieve catechismusuitgaven uit de vorige eeuw. De Prentencatechismus uit het begin van de XXe eeuw bevat zeventig rijkelijk gedetailleerde prenten die de belangrijkste elementen uit de katholieke geloofsleer weergegeven. De kindercatechismus Luistert naar Hem uit de tweede helft van de XXe eeuw, brengt de beginselen van het geloofsleven aan in zesenveertig kleurprenten.

Het eerste artikel van de catechismus luidt:
“Ik geloof in God, de almachtige Vader”

De bijhorende teksten van de Prentencatechismus zijn overgenomen uit de oorspronkelijke Nederlandse vertaling en herschreven naar hedendaagse Nederlandse taalvormen. De publicatie is aangevuld met verwijzingen naar online publicaties van de Catechismus van de Katholieke Kerk (1997), het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (2005) en de Willibrordvertaling van de Bijbel (1995). De begeleidende teksten uit Luistert naar Hem worden ongewijzigd weergegeven.

Al het materiaal kan worden gedownloaded of besteld als drukwerk via post-order.

Alle feedback en opmerkingen om de website of het gepubliceerde materiaal te verbeteren, zijn welkom op info@prentencatechismus.org

A.M.D.G.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *